Betaine Anhydrous

ชื่อสินค้า: Betaine Anhydrous (เบทาอีน แอนไฮดรัส) 98 %
สรรพคุณ: อาหารเสริมวิตามิน สำหรับสุกร ไก่ เป็ด กุ้ง และปลา ทุกขนาดอายุ
              - ช่วยรักษาสมดุลแรงดันออสโมซิสของเซลล์
               (ดึงน้ำไว้ภายในเซลล์ทำให้ระบบ Na K 
Pump ทำงานลดลง) ซึ่งลดพลังงานที่เซลล์ต้องใช้ได้ถึง 30%
             - เพิ่มผลผลิตไข่ น้ำหนัก และความหนาของเปลือกไข่
             - ลดการสะสมไขมันที่ตับและป้องกันการเกิดปัญหาการไขมันสะสมในช่องท้อง
             - ลดปริมาณไขมันในซากโดยเพิ่มการนำไขมันไปใช้เป็นพลังงานในเซลล์ต่าง ๆ
             - ใช้เป็นสารกระตุ้นกินในอาหารสัตว์น้ำ
             - ใช้ทดแทนการใช้เมทไธโอนีน ในสูตรอาหารสัตว์


ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัมต่อกล่อง