NUBIOTIC (นูไบโอติค)

ชื่อสินค้า: NUBIOTIC (นูไบโอติค)

สรรพคุณ:  มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหย พรีไบโอติค โปรไบโอติค กรดอะมิโน และวิตามิน เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และเป็นทางเลือกในการใช้เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะกระตุ้นการเจริญเติบโต   

ขนาดบรรจุ:

ชนิดน้ำ : 1 ลิตร, 5 ลิตร และ 20 ลิตร

สินค้าจากประเทศอินเดีย