ดีแอล- เมไทโอนีน ฟีดเกรด

ชื่อสินค้า: ดีแอล- เมไทโอนีน ฟีดเกรด
               
DL-Methionine Feed Grade )


สรรพคุณ:
อาหารเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ เพื่อเสริมดีแอล- เมไทโอนีน สำหรับกุ้ง ปลา ไก่ เป็ด และสุกร ทุกขนาดอายุ

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัมต่อถุง