ชื่อสินค้า: Halquinol 60 % (ฮาควินอล 60 %)

สรรพคุณ: Halquinol BP 80 และSodium Bentonite  ซึ่งฮาควินอล 60 % ใน 100 กรัม ประกอบด้วย Halquinol BP 80  =  61.20  กรัม (Equivalent to 60.0 g of Chlorhydroxyquinoline)   
-ใช้ป้องกัน และรักษาโรคท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อ E.Coli และเชื้อ Salmonella