ชื่อสินค้า: Rien Pipe (เรียนไปป์)

สรรพคุณ: อุปกรณ์ก้นกรองช่วยเลิกบุหรี่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณนิโคตินในทุก ๆ วันที่เราสูบหรี่ ซึ่ง 89.3 %
จากผู้ใช้กว่า 600,000 คนทั่วโลกประสบความสำเร็จในการใช้เรียนไปป์ช่วยเลิกบุหรี่

ขนาดบรรจุ: มี 2 รุ่น คือ รุ่น Rien pipe GR สำหรับบุหรี่มวนปกติ จำนวน 31 ชิ้น และรุ่น Rien pipe GS สำหรับบุหรี่มวนเล็ก จำนวน 31 ชิ้น