ชื่อสินค้า: Fish Soluble (น้ำนึ่งปลาทูน่า)

สรรพคุณ: เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 200 กิโลกรัมต่อถัง

ชื่อสินค้า: Wheat Flour Feed Grade (แป้งข้าวสาลี)

สรรพคุณ: เพื่อเสริมกลูเตนในอาหารสัตว์ กลูเตน 36 %, กลูเตน 32 %, กลูเตน 30% และกลูเตน 28 %

ขนาดบรรจุ: 50 กิโลกรัมต่อถุง

ชื่อสินค้า: Squid Liver Powder (Feed grade)

สรรพคุณ: อาหารเสริมโปรตีน เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัมต่อถุง

 

ชื่อสินค้า: Squid Liver Paste Feed Grade

สรรพคุณ:  เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 200 กิโลกรัมต่อถัง

ชื่อสินค้า: Dried Squid Viscera Meal Feed grade

สรรพคุณ:  เพื่อกระตุ้นการกินได้ในกุ้ง ปลา และเป็ด

ขนาดบรรจุ: 50 และ 500 กิโลกรัมต่อถุง

ชื่อสินค้า: Crude Soya Lecithin Feed Grade

สรรพคุณ:  เพื่อเสริมเลซิทิน สำหรับสุกร ไก่ เป็ด กุ้ง และปลาทุกขนาดอายุ

ขนาดบรรจุ: 200 กิโลกรัมต่อถัง